Boot Magic

 

Šta je Boot Magic? To je program koji služi kao klijent za podizanje sistema. Dakle u njemu izaberete koji sistem želite da se podigne, i on ga podigne. BM se podiže pre sistema, dakle pre nego što uđete u Windows, ući ćete u BM. Koristan je u situacijama kakve su na primer: imate Win XP, Win 98 i Linux. Tu možete da iskoristite BM.  Konfigurisanje BM-a se vrši preko menija Tools>Boot Magic Configuration. U ovom prozoru možete da podesite šifru programa za konfiguraciju, meni BM-a ili neke njegove specifične delove, da dodate ili da uklonite neke od operativnih sistema iz BM-a, podesite podešavanja određenog operativnog sistema...

Podešavanje šifre

Šifra vam služi da zaštitite konfiguraciju BM-a, ili samo specifične delove podešavanja. Da biste postavili šifru, kliknite na Options pa Set Configuration Password da biste zaštitili program za konfigurisanje BM-a, ili kliknite na Set Boot-time Password da biste zaštitili meni BM-a. U polje Odl Password ukucajte staru šifru. Ovo pole će biti zatamljeno, ukoliko do sada niste imali šifru. -Ukucajte novu šifru u polje  New Password. To isto ukucajte i u polje Confirm new password. Kliknite  OK.

Dodavanje operativnih sistema u Boot Magic

Kliknite na Add. Pojavljuje se dijalog za dodavanje sistema u BM. Ukoliko želite da vidite sve particije vašeg sistema, što vam je neophodno ukoliko imate Linux na primer, jer ga BM ne prepoznaje, kliknite na Advanced. Selektujte operativne sisteme koje želite da dodate. Kliknite na OK. Nemojte podešavati particije na kojima se ne nalaze operativni sistemi jer ćete prilikom podizanja sistema sa te particije ukočiti kompjuter. Nakon klika na OK pojavljuje se BootMagic Menu Item Properties. Podesite ovo kako želite i kliknite na OK. 

Uklanjanje operativnih sistema iz Boot Magica

U glavnom prozoru BM-a izaberite ono što želite da izbrišete. Kliknite Delete.

Podešavanje opcija menija (menu item properties)

U glavnom prozoru BM-a selektujte ono što želite da modifikujete. Kliknite na Properties. Podesite šta želite i kliknite OK.

Isključivanje Boot Magica

Ukoliko želite da isključite BM samo kliknite na BootMagic Enabled.  Kada budete želeli da ga opet uključite kliknite ponovo na istu opciju. Kada je opcija uključena i BM je, kada je isključena, isključen je i BM.

Podešavanje osnovnog (default) operativnog sistema

Osnovni operativni sistem je onaj koji će se pokrenuti ukoliko u BM-u ne izaberete neki drugi u roku predviđenog vremena. Ukoliko osnovni operativni sistem podesite na None, BM će pokrenuti sistem koji je zadnji bio pokrenut. Da biste podesili kliknite na operativni sistem koji želite da bude osnovni, i kliknite Set as default.

 

***Home***Kako ga nabaviti***Tehnička podrška***Downloads***Kontakt***